Hotararea Nr. 1/29.10.2015

HOTĂRÂREA Nr. 1/29.10.2015

pentru aprobarea Regulamentului de organizare a alegerii organelor de conducere ale

Baroului Vrancea în anul 2016

Având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, potrivit cărora mandatul decanului, ale membrilor consiliului baroului, ai comisiei de cenzori și ai comisiei de disciplină este de 4 ani;

            Constatând că mandatele de 4 ani al actualului decan, ale membrilor consiliului baroului, ale membrilor comisiei de disciplină și ale membrilor comisiei de cenzori expiră în data de 20 ianuarie 2016;

Văzând și prevederile art. 68 alin (6) din Statutul profesiei de avocat, potrivit cărora cu cel puțin 60 de zile anterior datei desfășurării alegerilor consiliul baroului adoptă regulamentul de organizare a alegerii organelor de conducere ale baroului;

            În temeiul art. 56 alin. (2) lit. „a” rap. la art. 57 din Legea nr. 51/1995, rap. la art. 73 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat;

Fisiere:

(PDF) Hotarare_Consiliu 
(PDF) Anexa 1 
(PDF) Anexa 2 

 

This entry was posted in Baroul Vrancea, Hotărâri ale Consiliului, Hotărâri şi decizii. Bookmark the permalink.

Comentariile sunt închise.