Studii Postuniversitare de Specializare – Anul Universitar 2009 – 2010

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti anunţă organizarea de studii post-universitare pentru anul universitar 2009 – 2010 în specializarea Drept privat: „Reglementări cuprinse în noul cod civil şi noul cod de procedură civilă”. Înscrierile vor avea loc în perioada 23 noiembrie – 18 decembrie 2009 la Secretariatul Facultăţii de Drept, de luni până vineri, între orele 09,00 – 13,00.

Fişiere:
(PDF) Studii Postuniversitare de Specializare – Anul Universitar 2009 – 2010

Postat în Pregătire profesională | Comments Off

Comunicat U.N.B.R.

În zilele de 13 – 15 noiembrie 2009, la Sibiu, la iniţiativa Uniunii Naţionale a Barourilor din România, după modelul relaţiilor stabilite între Guvernul României şi Guvernul Ungariei, va avea loc sesiunea comună a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi a Comisiei Permanente a Camerei Avocaţilor din Ungaria. La lucrările sesiunii vor participa membrii organelor de conducere executivă a avocaţilor din România şi Ungaria, precum şi directorul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, directorul Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi decanul Baroului gazdă.

Se vor dezbate teme de interes comun, stabilite prin acordul celor două organizaţii profesionale:

  • Structura instituţională şi accesul în profesia de avocat;
  • Formarea profesională iniţială. Formarea profesională continuă;
  • Poziţia avocaţilor în raport cu sistemul judiciar;
  • Probleme disciplinare naţionale şi transfrontaliere.

În cadrul sesiunii se vor identifica aspecte de interes comun privind Dreptul comunitar şi probleme juridice transfrontaliere şi se vor stabili proiecte cu privire la cooperarea între Uniunile de Barouri din Ungaria şi din România în domeniile mai sus-menţionate.

Postat în Pregătire profesională | Comments Off

Organizare cursuri pregătire profesională

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, ţinând cont de solicitările cursanţilor şi de necesitatea adaptării curriculei la exigenţele formării profesionale iniţiale decise de organele profesiei, anunţă organizarea următoarelor cursuri reclamate de nevoile practicii profesionale curente:

  1. conf. univ. dr. Ştefan Deaconu – „Aspecte privind jurisdicţia constituţională. Probleme procedurale” – joi, 12 noiembrie orele 12-14 şi vineri 13 noiembrie, orele 14-18
  2. conf. dr. Emilian Stănişor – „Cooperare judiciară internaţională în materie penală” – luni, 2 noiembrie, orele 12-14 şi miercuri 11 noiembrie, orele 18-20.

Director executiv INPPA,

av. dr. Traian Corneliu BRICIU

Postat în Pregătire profesională | Comments Off

Decizia nr. 99

Decizia nr. 99 din 21 octombrie 2009 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea noiembrie 2009

Fisiere:
(PDF) DECIZIA 99

Postat în Examene | Comments Off

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 614

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 614 din 10 octombrie 2009 privind organizarea examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în sesiunea noiembrie 2009.

Fișiere:
(PDF) Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 614

Postat în Examene | Comments Off

Hotărârea nr. 620

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare UNBR),
întrunit în şedinţa din 10 octombrie 2009 a luat în examinare problematica soluţionării
cererilor de înscriere în barou formulate de persoanele care au fost primite în profesia
de avocat în baza deciziilor de primire în profesia de avocat emise de Consiliul Uniunii
Avocaţilor din România (în continuare UAR) ori Consiliul UNBR, de la înfiinţarea UAR
(în prezent UNBR) până la modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat prin Legea nr. 255/2004.

Fişiere:
(PDF) Hotărârea nr. 620

Postat în Hotărâri ale Consiliului | Comments Off

Decizia 65

Consiliul de Conducere al Baroului Vrancea decide:
Art.1 Stabilirea taxei de înscriere în barou a avocaţilor admişi la examenul de intrare în profesie, ca avocat stagiar în sumă de 1 500 lei.
Art.2 Prevederile prezentei decizii intră în vigoare la data de 15.09.2009.

Fişiere:
(PDF) Decizia 65

Postat în Taxe şi contribuţii | Comments Off

Decizia 1796

În conformitate cu Hotărârea nr. 612/01.07.2009 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România vă comunicăm că pentru perioada 01.09.2009 – 31.12.2009 s-a stabilit ca la calculul sumelor datorate de barouri pentru formarea bugetului U.N.B.R. să fie folosit un curs mediu B.N.R. de 4 (patru) lei pentru 1 Euro.

Fişiere:
(PDF) Decizia 1796

Postat în Taxe şi contribuţii | Comments Off

Decizia nr. 98 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Decizia nr. 98/28 august 2009 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.: În aplicarea Hotărârii Consiliului U.N.B.R. din 21 februarie 2009,  Comisia Permanentă a U.N.B.R. din 28 august 2009 stabileşte data de 04 noiembrie 2009 ca dată de începere a examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv (în continuare, examenul)

Fișiere:
(PDF) Decizia nr.98 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. ref. examen sesiunea noiembrie 2009

Postat în Examene | Comments Off

Hotărârea nr. 612

în baza dispoziţiilor art.57 alin.(3) şi art.61 lit. h) din Lege şi ale art.85 alin.(2) şi art.314 lit. a), teza I-a din Statulul profesiei de avocat Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România hotărăşte:
Art.1 - (1) În aplicarea dispoziţiilor art.57 alin.(3) şi art.61 lit. h) din Lege, barourile sunt obligate să vireze lunar la U.N.B.R. sumele datorate la formarea bugetului U.N.B.R. indiferent dacă au fost încasate sau nu de la avocaţi;
Art.1 - (2) Cuantumul acestor sume la formarea bugetului U.N.B.R. îl reprezintă echivalentul în lei, la cursul BNR de la data plăţii, a sumei de 3 euro pentru avocaţii definitivi şi de 2 euro pentru avocaţii stagiari, prevedere stabilită de Congresul Avocaţilor din iunie 2001.
Art.1 - (3) Calculul sumelor datorate lunar la U.N.B.R. se va face prin înmulţirea numărului de avocaţi definitivi din barou cu 3 euro şi respectiv a numărului avocaţilor stagiari cu 2 euro. Se va lua în calcul doar numărul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, prin deducerea numărului avocaţilor suspendaţi din exerciţiul profesiei, dispoziţiile art.222 din Statut aplicându-se în mod corespunzător.
Art.2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 septembrie 2009.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică barourilor şi se publică pe website-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro).

Fişiere:
(PDF) Hotarare 612

Postat în Hotărâri ale Consiliului, Taxe şi contribuţii | Comments Off