Casa de asigurari a avocatilor Vrancea, raportul auditorului

Situatii
financiare auditate
pentru exercitiul
financiar incheiat la
31 Decembrie 2015
La CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR
V R A N C E A

Fisiere:

(PDF)Raport CAA 2015

Postat în Baroul Vrancea | Comments Off

Baroul Vrancea, raportul auditorului

Situatii
financiare auditate
pentru exercitiul
financiar incheiat la
31 Decembrie 2015
LA BAROUL DE AVOCATI VRANCEA

Fisiere:

(PDF)Raport Barou 2015

Postat în Baroul Vrancea | Comments Off

Baroul Vrancea convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA la data de 18.03.2016, ora 13, la Hotel Vrancea

Baroul Vrancea convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

la data de 18.03.2016, ora 13, la Hotel Vrancea,

  1. Raportul de avtivitate al Baroului Vrancea pe perioada 01.01.2015 – 31.12.2015.
  2. Prezentarea situatiei financiare auditate, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015, de catre comisia de cenzori.
  3. Prezentarea proiectului de buget pe anul 2016.
  4. Diverse.

Fisiere:

(PDF)Convocare

Postat în Baroul Vrancea | Comments Off

Lista cu candidații pentru funcțiile elective din Baroul Vrancea în alegerile din 22 ianuarie 2016

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Vrancea

Lista

Cu candidații pentru funcțiile elective din Baroul Vrancea în alegerile din 22 ianuarie 2016

Fisiere:

(PDF) Lista cu candidatii inscrisi

 

Postat în Baroul Vrancea | Comments Off

Raport de activitate

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

Raport De Activitate

a consiliului şi decanului, de gestiune curentă şi de gestiune a patrimoniului baroului

în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2015

Fisiere:

(PDF) Raportul de activitate 

 

Postat în Baroul Vrancea | Comments Off

Adunarea generala de alegeri

Consiliul de conducere al Baroului Vrancea

aduce la cunostinta membrilor sai ca la data de 22 ianuarie 2016, ora 13, in sala de conferinta a Hotelului Vrancea, va avea loc ADUNAREA GENERALA DE ALEGERI

Fisiere:

(IMG) Adunarea generala de alegeri 

 

Postat în Baroul Vrancea, Hotărâri ale Consiliului, Hotărâri şi decizii | Comments Off

Hotararea Nr. 1/29.10.2015

HOTĂRÂREA Nr. 1/29.10.2015

pentru aprobarea Regulamentului de organizare a alegerii organelor de conducere ale

Baroului Vrancea în anul 2016

Având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, potrivit cărora mandatul decanului, ale membrilor consiliului baroului, ai comisiei de cenzori și ai comisiei de disciplină este de 4 ani;

            Constatând că mandatele de 4 ani al actualului decan, ale membrilor consiliului baroului, ale membrilor comisiei de disciplină și ale membrilor comisiei de cenzori expiră în data de 20 ianuarie 2016;

Văzând și prevederile art. 68 alin (6) din Statutul profesiei de avocat, potrivit cărora cu cel puțin 60 de zile anterior datei desfășurării alegerilor consiliul baroului adoptă regulamentul de organizare a alegerii organelor de conducere ale baroului;

            În temeiul art. 56 alin. (2) lit. „a” rap. la art. 57 din Legea nr. 51/1995, rap. la art. 73 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat;

Fisiere:

(PDF) Hotarare_Consiliu 
(PDF) Anexa 1 
(PDF) Anexa 2 

 

Postat în Baroul Vrancea, Hotărâri ale Consiliului, Hotărâri şi decizii | Comments Off

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în colaborare cu Baroul Vrancea

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,
în colaborare cu Baroul Vrancea
anunţă organizarea conferinței cu tema
“Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”
Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

(PDF) Program conferinta INPPA Focsani 2015

Postat în Baroul Vrancea, Hotărâri şi decizii | Comments Off

Tabel cu candidatii inscrisi la examenul de admitere in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015

Tabel cu candidatii inscrisi la examenul de admitere in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015

(PDF) Tabel

Postat în Baroul Vrancea, Examene, Hotărâri şi decizii | Comments Off

Inscriere examen 31.07-14.08.2015

Va aducem la cunostinta ca in perioada 31 iulie – 17 august 2015 la secretariatul Baroului Vrancea se fac inscrieri pentru examenul de admitere in profesia de avocat, pentru dobandirea titlului  de avocat stagiar si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au dobandit examenul de definitivat in alte profesii juridice, care se va sustine in data de 14 septembrie 2015, la centrul teritorial Galati.

Fisiere:

(IMG) Anunt 

Postat în Baroul Vrancea, Examene, Hotărâri şi decizii | Comments Off