Convocator

CONSILIUL DE CONDUCERE AL BAROULUI VRANCEA

Fişiere:
(IMG)Convocator

Postat în Hotărâri ale Consiliului, Hotărâri şi decizii | Comments Off

Convocator

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI AL AVOCATILOR – FILIALA VRANCEA

Fişiere:
(IMG)Convocator

Postat în Hotărâri ale Consiliului, Hotărâri şi decizii | Comments Off

Decizia nr.17

Decizia Consiliului de Conducere al Baroului Vrancea

Fişiere:
(IMG)Decizia nr.17

Postat în Hotărâri şi decizii | Comments Off

Decizia nr.16

Decizia Consiliului de Conducere al Baroului Vrancea

Fişiere:
(IMG)Decizia nr.16

Postat în Hotărâri şi decizii | Comments Off

Decizia nr. 56

Consiliul de Conducere al Baroului Vrancea

D E C I D E :
Art.l. Incepand cu data de 01 decembrie 2012 domnul av. Mihail Mihai este suspendat din profesia de avocat pana la lichidarea integrala a debitelor.
Art.2. Tot cu data de 01 decembrie 2012 susnumitul este radiat de pe Tabloul avocatilor in activitate si inscris pe Tabloul avocatilor suspendatai al Baroului Vrancea.
Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de compartimentul financiar-contabil-si secretariat si comunicate : Serviciului de Asistenta Judiciaria al Baroului Vrancea, CAA.- Filiala Vrancea, Judecatoriilor Focsani, Panciu, Adjud, Galati, Tecuci, Tirgu Bujor si Liesti, Tribunalului Vrancea si Galati, Curtii de Apel Galati, Parchetelor de pe langa Tribunalul Vrancea si Galati si Judecatoriile Focsani, Panciu, Adjud, Galati, Tecuci, Tirgu Bujor si Liesti.

Fişiere:
(PDF)Decizia nr. 56

Postat în Asistenţă juridică din oficiu | Comments Off

Sinteze si situatii efectuate de Casa de Asigurări a Avocaţilor

Din dispozitia domnului Presedinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea va prezentam urmatoarele materiale CAA care vor fi supuse dezbaterii in vederea luarii masurilor ce se impun, in sedinta Consiliului UNBR din 15 – 16 decembrie 2012.

Fişiere:
(DOC)Sinteză a raportului de evaluare actuarială din noiembrie 2012, efectuat la comanda Casei de Asigurări a Avocaţilor
(PDF)Tabel privind Evaluare 15% din disponibilul la nivelul filialelor CAA - 30 septembrie 2012
(PDF)Situatie centralizata a veniturilor totale, penalizari si cheltuieli admnistrative, 2009 – 2012

Postat în Hotărâri şi decizii | Comments Off

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului UNBR

Din dispozitia domnului Presedinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea va prezentam urmatoarele materiale CAA care vor fi supuse dezbaterii in vederea luarii masurilor ce se impun, in sedinta Consiliului UNBR din 15 – 16 decembrie 2012.

Fişiere:
(DOC)Proiect de Hotarare a Consiliului UNBR privind cuantumul ajutorului de deces
(DOC)Proiect de Hotarare a Consiliului UNBR privind cuantumul şi modul de calcul al unor indemnizaţii şi ajutoare de asigurări sociale prevăzute de Statutul CAA
(DOC)Proiect de Hotarare a Consiliului UNBR privind nivelul punctajului maxim de pensie
(DOC)Proiect de Hotarare a Consiliului UNBR privind specializarea fondurilor sistemului de pensii şi asigurări al avocaţilor

Postat în Hotărâri şi decizii | Comments Off

Decizia nr.50

Decizia Consiliului de Conducere al Baroului Vrancea

Fişiere:
(PDF)Decizia nr. 50

Postat în Asistenţă juridică din oficiu | Comments Off

Hotărârea nr. 04/2011

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) – (4), art. 18 alin. (1) şi (5), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare „Lege”) şi art. 33 – 37, art. 291 – 296 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, …

Fişiere:
(PDF)Hotararea 4

Postat în Hotărâri ale Consiliului | Comments Off

Hotărârea nr. 357/03.03.2012

pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011

Fişiere:
(PDF)Hotarea 357

Postat în Hotărâri ale Consiliului | Comments Off