HOTĂRÂREA nr. 17 / 15.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 17 a Consiliului C.A.A. de stabilire a cuantumului indemnizației de însoțitor în sistemul C.A.A. începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitatea cu prevederile art. 46 alin. (2) din Legea 72/2016.