HOTĂRÂREA nr. 18 / 15.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 18 a Consiliului C.A.A.  de stabilire a cotei procentuale de contribuție reținută din cuantumul indemnizațiilor sau ajutoarelor încasate de avocați din sistemul C.A.A.