HOTĂRÂREA nr. 19 / 16.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 19 a Consiliului C.A.A. privind data de la care se suporta în sistemul C.A.A. indemnizația pentru incapacitate de munca, pentru certificatele medicale cu cod de indemnizație 14.