Hotărâri și decizii CAA

Inapoi la Hotărâri și decizii
HOTĂRÂREA nr. 1 / 25.01.2022

HOTĂRÂREA nr. 1/2022 a Consiliului C.A.A. privind aprobarea procedurii modului de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților din Romania

HOTĂRÂREA nr. 19 / 16.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 19 a Consiliului C.A.A. privind data de la care se suporta în sistemul C.A.A. indemnizația pentru incapacitate de munca, pentru certificatele medicale cu cod de indemnizație 14.

HOTĂRÂREA nr. 16 / 15.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 16 a Consiliului C.A.A. privind actualizarea pensiilor în plată începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Legea 72/2016.

HOTĂRÂREA nr. 17 / 15.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 17 a Consiliului C.A.A. de stabilire a cuantumului indemnizației de însoțitor în sistemul C.A.A. începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitatea cu prevederile art. 46 alin. (2) din Legea 72/2016.

HOTĂRÂREA nr. 18 / 15.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 18 a Consiliului C.A.A.  de stabilire a cotei procentuale de contribuție reținută din cuantumul indemnizațiilor sau ajutoarelor încasate de avocați din sistemul C.A.A.

HOTĂRÂREA nr. 14 / 29.07.2021

Hotararea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, prin care, în baza principiului de drept accesorium sequitur principale, începând cu 01 septembrie 2021,în propriul sistem de pensii al avocaților, majorările de întârziere se calculează fără zecimale, prin rotunjire, in … Citeşte mai multe >

HOTĂRÂREA nr. 13 / 01.07.2021

Hotararea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, prin care, începând cu anul 2022, se acordă avocaților o reducere de 10%, din tariful standard, pentru un sejur în cadrul Complexului balnear al C.A.A., „Corpore Sano”. Reducerea se va acorda … Citeşte mai multe >

HOTĂRÂREA nr. 12 / 27.04.2021

Hotararea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, privind procedura de esalonare a obligatiilor de plata restante la fondurile C.A.A impreuna cu anexele.

Hotărârea Consiliului CAA nr. 10 / 25.03.2021

Hotararea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, privind stabilirea bazei de calcul a fondului de rezerva, pe care filialele au obligația legala de a-l plătii la C.A.A.

Hotărârea Consiliului CAA nr. 7 / 08.02.2021

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind actualizarea pensiilor aflate în plată, conform Hot. 114 a Consiliului U.N.B.R.