Despre Filiala Vrancea

Consiliul de administratie

Presedinte – av. PREPELITA Petria Consilier – av. COMAN Amelia Roxana Consilier – av. TUDORACHE Oana Adriana

Organigrama filialei

Organigrama filialei Vrancea

Comisia de cenzori

Av. Bitca Ileana – Membru Av. Istudor Vasile – Membru Av. Tugui Ana – Membru