Cerere tip :: Adeverinţă calitate avocat

adeverinţă din care reiese calitatea de avocat, forma de exercitare a profesiei, vechimea în profesia de avocat, precum şi faptul că sunt achitate la zi toate taxele către Barou si UNBR.

Fişiere:
(PDF) adeverinta.calitate.avocat