Comunicarea Consiliului C.A.A. nr. 193 / 06 aprilie 2020