Comunicarea Consiliului C.A.A. nr. GN-00141 / 11 martie 2020