Contribuția pentru anul 2022

Conform Hotărârii Nr.228 din 10.12.2021 a Consiliului U.N.B.R

Avocați Stagiari

Venit Brut lunar din profesie Cota de Contribuție
până la 666 lei 80 lei
667 - 15326 lei 12% din venitul brut
peste 15326 lei 1 840 lei

Avocați Definitivi

Venit Brut lunar din profesie Cota de Contribuție
până la 3066 lei 368 lei
3067 - 15326 lei 12% din venitul brut
peste 15326 lei 1 840lei