Hotărârea Consiliului CAA nr. 1 / 31.01.2020

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind procedura de esalonare a obligatiilor de plata restante la fondurile C.A.A.