Hotărârea Consiliului CAA nr. 8 / 08.02.2021

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind calculul diferențelor de drepturi pensie, rezultate în urma indexării retroactive, începând cu 01 ianuarie 2021, a punctului de pensie din sistemul C.A.A., conform Hot. 114 a Consiliului U.N.B.R.