Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 297/9-10 decembrie 2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 297 din 9-10 decembrie 2022 privind venitul de referință – venitul de referință pentru anul 2023 – 3.536 lei.