HOTĂRÂREA nr. 1 / 25.01.2022

HOTĂRÂREA nr. 1/2022 a Consiliului C.A.A. privind aprobarea procedurii modului de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților din Romania