HOTĂRÂREA nr. 14 / 29.07.2021

Hotararea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, prin care, în baza principiului de drept accesorium sequitur principale, începând cu 01 septembrie 2021,în propriul sistem de pensii al avocaților, majorările de întârziere se calculează fără zecimale, prin rotunjire, in plus la leu.