Scurt istoric

Despre Filiala Vrancea a C.A.A.

Identitate
Filiala Vrancea a CAA funcționează în cadrul Casei de Asigurări a Avocaților, pe lângă Baroul Vrancea, începând cu anul 2000. Este entitate de interes public, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, cu buget și patrimoniu propriu.

Scop
Potrivit reglementărilor legale, Filiala Vrancea a C.A.A. asigură, la nivel local, administrarea fondurilor sistemului propriu de pensii și alte asigurări sociale ale avocaților.

Conducere și organizare
Filiala Vrancea a C.A.A. este condusă de Consiliul de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație care dispun și organizează activitatea filialei prin personalul angajat.

Control
Controlul Filialei Vrancea a C.A.A. este exercitat de Consiliul Baroului Vrancea, Casa de Asigurări a Avocaților și Comisia de Cenzori a filialei.

Sediu
Focşani, Strada Cuza Vodă nr. 6, cod 620034, judeţul Vrancea

Telefon: 0337 401 832