Tipurile de pensii pe care le asigurăm

I. Pensia pentru limită de vârstă;
Pentru aprofundare va rugam consultați textele legale incidente : Legea 72/2016 Art.28 – Art.34; Statutul C.A.A. Art.23-Art.37 ; Regulamentul privind pensiile în sistemul Casei de Asigurări a Avocatilor Art. 5 – Art.14;

II. Pensia de retragere definitivă din profesie;
Pentru aprofundare va rugam consultați textele legale incidente : Legea 72/2016 Art.35 – Art.36; Statutul C.A.A. Art.23-Art.37 ; Regulamentul privind pensiile în sistemul Casei de Asigurări a Avocatilor Art. 15 – Art.18;

III. Pensia anticipată;
Pentru aprofundare va rugam consultați textele legale incidente : Legea 72/2016 Art.37 – Art.38; Statutul C.A.A. Art.23-Art.37 ; Regulamentul privind pensiile în sistemul Casei de Asigurări a Avocatilor Art. 19 – Art.21

IV. Pensia de invaliditate;
Pentru aprofundare va rugam consultați textele legale incidente : Legea 72/2016 Art.39 – Art.51; Statutul C.A.A. Art.23-Art.37 ; Regulamentul privind pensiile în sistemul Casei de Asigurări a Avocatilor Art. 22 – Art.29

V. Pensia de urmaș ;
Pentru aprofundare va rugam consultați textele legale incidente : Legea 72/2016 Art.52 – Art.63; Statutul C.A.A. Art.23-Art.37 ; Regulamentul privind pensiile în sistemul Casei de Asigurări a Avocatilor Art. 30 – Art.41