Cadru legal

LegislațieComunicăriHotărâri și decizii
Decizia nr.1 / 4.01.2024

Întrunit în ședința din 04.01.2024, Consiliul de Administrație al Filialei Vrancea a C.A.A. hotărăște următoarele:

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 30 din 16-17 decembrie 2023

Decontarea cheltuielilor de transport ale avocatului, dacă activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau a sediului profesional

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 29 din 16-17 decembrie 2023

Se aprobă programul anual de investiții pentru anul 2024 propus de Consiliul de Administrație al C.A.A., prevăzut în Anexă

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 28 din 16-17 decembrie 2023

Cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 27 din 16-17 decembrie 2023

Cuantumul ajutorului de deces

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 26 din 16-17 decembrie 2023

Cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 25 din 16-17 decembrie 2023

Cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2024

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 24 din 16-17 decembrie 2023

Valoarea punctului de pensie

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 23 din 16-17 decembrie 2023

Venitul de referință

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 22 din 16-17 decembrie 2023

Ratificarea Deciziilor Comisiei Permanente nr. 45/21.10.2023, 46/21.10.2023 și 47/20-21.10.2023