Taxe și contribuții

Informare privind contributiile profesionale lunare catre Baroul Vrancea si Casa de Asigurari a Avocatilor Vrancea

PDF: INFORMARE-COTE-BAROULVRANCEA

Decizia 65

Consiliul de Conducere al Baroului Vrancea decide: Art.1 Stabilirea taxei de înscriere în barou a avocaţilor admişi la examenul de intrare în profesie, ca avocat stagiar în sumă de 1 500 lei. Art.2 Prevederile prezentei decizii intră în vigoare la … Citeşte mai multe >

Decizia 1796

În conformitate cu Hotărârea nr. 612/01.07.2009 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România vă comunicăm că pentru perioada 01.09.2009 – 31.12.2009 s-a stabilit ca la calculul sumelor datorate de barouri pentru formarea bugetului U.N.B.R. să fie folosit un curs … Citeşte mai multe >

Hotărârea nr. 612

în baza dispoziţiilor art.57 alin.(3) şi art.61 lit. h) din Lege şi ale art.85 alin.(2) şi art.314 lit. a), teza I-a din Statulul profesiei de avocat Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România hotărăşte: Art.1 – (1) În aplicarea dispoziţiilor art.57 … Citeşte mai multe >

Decizia 53

Consiliul de Conducere al Baroului Vrancea decide Art.1 Stabilirea următoarelor taxe, după cum urmează: înscrierea la examenul de intrare în avocatură ca avocat stagiar şi definitiv – 1 000 lei înscrierea în barou a avocaţilor admişi la examenul de intrare … Citeşte mai multe >

Decizia 52

Începând cu data de 1 mai 2009 se majorează cota baroului astfel: pentru avocaţi definitivi, 60 lei/lună şi pentru avocaţi stagiari 40 lei/lună. Fişiere: (PDF) Decizia 52

Decizia 51

Modificarea procentului de penalităţi de întârziere la cota de 10%, de la 0,50% la 0,15% pe zi de întârziere începând cu data de 21 iunie 2008. Fişiere: (PDF) Decizia 51

Decizia 44

Consiliul de sedinta al Baroului Vrancea intrunita in sedinta din data de 5 octombrie 2007 decide stabilirea urmatoarelor taxe (vezi fisier). Fişier: (PDF) Decizia 44

Decizia 43

Începând cu data de 1 noiembrie 2007 se majorează cota baroului astfel: pentru avocaţi definitivi, 50 lei/lună şi pentru avocaţi stagiari 30 lei/lună. Fişiere: (PDF) Decizia 43

Decizia 46

Sumele datorate la Cota Baroului şi UAR cu termen scadent la 15 iulie şi 15 august 2004 să poată fi plătite până la data de 15 septembrie 2004 fără a se percepe penalităţi de întârziere. Fişiere: (PDF) Decizia 46