Adunarea generala, 15.03.2019

CONSILIUL DE CONDUCERE AL BAROULUI VRANCEA

aduce la cunostinta membrilor sai ca la data de 15.03.2019, ora 13, la Restaurantul AmaDeus din Focsani, b-dul Bucuresti, jud.Vrancea, va avea loc
ADUNAREA GENERALA ORDINARA,
cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

 1. Raportul de activitate al Baroului Vrancea pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.
 2. Prezentarea situatiei financiare auditate, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, de catre comisia de cenzori.
 3. Prezentarea proiectului de buget pe anul 2019.
 4. Diverse.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL C.A.A.-FILIALA VRANCEA

aduce la cunostinta membrilor sai ca la data de 15.03.2018, ora 13, la Restaurantul AmaDeus din Focsani, b-dul Bucuresti, jud.Vrancea, va avea loc
ADUNAREA GENERALA ORDINARA,
cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

 1. Raportul de activitate al CAA – Filiala Vrancea pe perioada 01.01.2018 – 31. 12. 2018.
 2. Prezentarea situatiei financiare auditate, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018. de catre comisia de cenzori.
 3. Prezentarea proiectului de buget pe anul 2019.
 4. Diverse


  (PDF) Baroul Vrancea : Buget 2019
  (PDF) Raportul auditorului
  (PDF) Raport audit
  (PDF) Proiect buget 2019
  (PDF) S.A.J. : Buget 2019