Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor, Filiala Vrancea

Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor, Filiala Vrancea convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA pentru data de 5 martie 2010, ora 12.30, in sediul Tribunalului Vrancea, cu urmatoarea
Ordine de zi:

  • Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor, Filiala Vrancea;
  • Raportul Comisiei de Cenzori;
  • Prezentarea proiectului de buget pe anul 2010;
  • Diverse.