Concurs pentru dobandirea calitatii de lector al I.N.P.P.A.

In perspectiva modificarilor legislatiei aplicabile accesului in profesia de avocat si formarii profesionale initiale a avocatului in perioada de stagiu;
In conditiile in care descentralizarea activitatii Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor INPPA, prin infiintarea de Centre Teritoriale in raport de hotararile adoptate de barourile interesate, a fost definitivata;
Avand in vedere proiectele de conlucrare in formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua in care este implicat INPPA;
INPPA organizeaza CONCURS PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE LECTOR AL I.N.P.P.A.