Proces verbal de inchidere a listei de candidati

Proces verbal de inchidere a listei cu candidatii inscrisi la examenul de admitere in profesia de avocat, sesiunea noiembrie 2010, dupa prelungirea perioadei de inscriere, conform adresei nr.653/21.10.2010 emisa de Baroul Galati.

Fişiere:
(PDF) Proces verbal de inchidere a listei de candidati