Hotararea Nr. 1118/05.06.2015

HOTĂRÂREA Nr. 1118/05.06.2015

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul
profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare
Statut),
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Consiliului UNBR nr.
1116/ 05.06.2015 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea
septembrie 2015,
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 05 iunie 2015, a dezbătut şi a aprobat
măsurile privind repartizarea sumelor încasate cu titlu de „taxă de examen” şi a adoptat
următoarea

Fisiere:

(IMG) Hotarare_Consiliu