CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARĂ

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

Convoacă Adunarea Generala Ordinară a avocaţilor din Baroul Vrancea, în ziua de 01 aprilie 2022, începând cu ora 13.00, la sala mare a Ateneului Popular Mr. Ghe. Pastia, cu următoarea ordine de zi:

Deschiderea Adunării Generale – Mesajul Decanului Baroului Vrancea

Desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale

 • Alegerea Prezidiului Adunării Generale
 • Prezentarea proiectului Ordinii de zi şi aprobarea acesteia

Dezbaterea materialelor

 • Prezentarea Raportului Consiliului Baroului Vrancea privind activitatea desfăşurată în perioada noiembrie 2021- martie 2022.
 • Prezentarea Raportului Serviciului de Asistenta Judicara al Baroului Vrancea, pentru activitarea desfasurata in anul 2021.
 • Prezentarea Raportului de Audit Financiar Contabil al Baroului Vrancea pentru anul 2021
 • Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a Baroului Vrancea privind activitatea financiar contabilă din 2021
 • Prezentarea Proiectului de Buget al Baroului Vrancea pentru anul 2022
 • Dezbateri pe marginea materialelor prezentate
 • Descărcarea Consiliului Baroului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2021
 • Hotărârea privind aprobarea documentelor prezentate şi a bugetelor financiare pentru anul 2022
 • Diverse

Închiderea lucrărilor

BAROUL VRANCEA – Regulament Adunare Generala Ordinara 2022