Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Avocatilor din Baroul Vrancea