Hotărârea nr.1 / 18.01.2024

Consiliul hotărăște ca Adunarea Generală Ordinară anuală a Baroului Vrancea să aibă loc pe data de 12.03.2024