Rezumatul sedintei Consiliului Baroului Vrancea din 20.04.2023

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA aduce la cunoştinţa membrilor săi că:

In data de 20.04.2023, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 11 aspecte, dintre care 7 sunt de interes privat și 4 de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale ce au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

 

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

  1. S-a admis cererea d-lui avocat Petcu Ioan de retragere definitiva din activitate si de radiere din Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.
  2. Ca urmare a unei sesizări de interes privat, s-a decis formularea unui punct de vedere care va fi adus la cunostinta tuturor colegilor avocati cu privire la respectarea principiilor deontologiei profesiei de catre acestia.
  3. S-a luat in discutie situatia restantierilor si s-a decis notificarea acestora in vederea achitarii sumelor restante până la data de 15.05.2023, sub sanctiunea suspendării din profesie.
  4. S-a pus în discuție propunerea de a se incheia o asigurare imobil pentru sediul Baroului Vrancea avand in vedere renovarile recente și s-a decis că se vor solicita oferte de la mai multe societati de asigurari.

Ședinta a avut loc de la orele 13.00 – 16.00.

Urmatoarea sedința de consiliu va avea loc pe data de 18 mai 2022, ora 13.00.

 

DECAN,

NICOLAE GEORGE GABRIEL