Comunicat U.N.B.R.

În zilele de 13 – 15 noiembrie 2009, la Sibiu, la iniţiativa Uniunii Naţionale a Barourilor din România, după modelul relaţiilor stabilite între Guvernul României şi Guvernul Ungariei, va avea loc sesiunea comună a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi a Comisiei Permanente a Camerei Avocaţilor din Ungaria. La lucrările sesiunii vor participa membrii organelor de conducere executivă a avocaţilor din România şi Ungaria, precum şi directorul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, directorul Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi decanul Baroului gazdă.

Se vor dezbate teme de interes comun, stabilite prin acordul celor două organizaţii profesionale:

  • Structura instituţională şi accesul în profesia de avocat;
  • Formarea profesională iniţială. Formarea profesională continuă;
  • Poziţia avocaţilor în raport cu sistemul judiciar;
  • Probleme disciplinare naţionale şi transfrontaliere.

În cadrul sesiunii se vor identifica aspecte de interes comun privind Dreptul comunitar şi probleme juridice transfrontaliere şi se vor stabili proiecte cu privire la cooperarea între Uniunile de Barouri din Ungaria şi din România în domeniile mai sus-menţionate.