Program de pregătire profesională continuă a avocaţilor (03-18 decembrie 2009)

Departamentul de pregătire profesională continuă al I.N.P.P.A. organizează în perioada 03-18 decembrie 2009 seminarii specializate (dezbateri) adresate avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în conformitate cu Hotărârea nr. 14/21.06.2008 a Congresului Avocaţilor.

Temele propuse pentru dezbateri sunt:

I. Drept civil
1. Contractul de mandat. Răspunderea mandatarului în cadrul contractului de mandate ad litem. Dispoziţii generale şi dispoziţii speciale (3 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – avocat dr. Gheorghe Florea, preşedintele U.N.B.R.)
2. Aparenţa de drept (9 decembrie 2009, interval orar 15,00-19,00 – avocat Corin Dănescu, membru al Consiliului U.N.B.R.)
3. Modurile de dobândire a proprietăţii în lumina noului Cod civil (15 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – prof. univ. dr. Valeriu Stoica, avocat – Baroul Bucureşti)
4. Aspecte privind formarea, executarea şi încetarea contractelor (16 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – avocat dr. Ana Diculescu-Şova, membru al Comisiei Permanente a U.N.B.R.)

II. Drept procesual civil. Executare silită
1. Reguli de formă privind întocmirea actelor de procedură ale părţilor de către avocat. Aspecte privind stilul judiciar (10 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – avocat dr. Gheorghe Florea, preşedintele U.N.B.R.)
2. Aspecte privind procedurile de executare imobiliară – urmărirea silită imobiliară şi predarea silită a bunurilor imobile (15 decembrie 2009, interval orar 16,00-19,00 – lector Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc)
3. Aspecte privind contestaţia la executare (16 decembrie 2009, interval orar 16,00-19,00 – lector Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc)
4. Probleme privind reflectarea cerinţelor impuse de art. 6 pct. 1 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în dispoziţiile procedurale din legislaţia internă (17 decembrie 2009, interval orar 16,00-20,00 – lector univ. dr. Traian Briciu, directorul executiv al I.N.P.P.A., avocat – Baroul Bucureşti)
5. Aspecte privind căile de atac extraordinare în procesul civil (18 decembrie 2009, interval orar 17,00 – 20,00 – lector univ. dr. Traian Briciu, directorul executiv al I.N.P.P.A., avocat – Baroul Bucureşti)

III. Drept procesual penal
1. Măsuri preventive în materie penală (4 decembrie 2009, interval orar 14,00-16,00 – conf. univ. dr. Cristina Rotaru, judecător Curtea de Apel Bucureşti)

2. Motivele de recurs şi cazurile de casare în materie penală (4 decembrie 2009, interval orar 16,00-18,00 – conf. univ. dr. Cristina Rotaru, judecător Curtea de Apel Bucureşti)

IV. Drept penal
1. Infracţiuni contra persoanei (7 decembrie 2009, interval orar 15,00–19,00 – conf. univ. dr. Cristina Rotaru, judecător Curtea de Apel Bucureşti)
2. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Aspecte diferenţiale (17 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – conf. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti)
3. Analiza unor decizii în interesul legii pronunţate în materie penală (18 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – conf. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti)

V. Dreptul afacerilor
1. Societăţile comerciale – retragerea şi excluderea asociaţilor; dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale; transmiterea acţiunilor şi a părţilor sociale; sisteme de administrare şi conducere a societăţilor comerciale (3 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – conf. univ. dr. Vasile Nemeş, avocat – Baroul Bucureşti)
2. Procedura insolvenţei – condiţiile aplicării procedurii insolvenţei; cazurile de instituire a procedurii simplificate; insolvenţa iminentă; participanţii la procedura insolvenţei; cererea debitorului de declanşare a insolvenţei; cererile creditorilor în procedura insolvenţei; anularea actelor şi transferurilor frauduloase în cadrul procedurii insolvenţei; răspunderea persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă (4 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – conf. univ. dr. Vasile Nemeş, avocat – Baroul Bucureşti)
3. Contractul de leasing (10 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – conf. univ. dr. Vasile Nemeş, avocat – Baroul Bucureşti)
4. Garanţiile bancare (11 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – conf. univ. dr. Vasile Nemeş, avocat – Baroul Bucureşti)

VI. Dreptul muncii
1. Cercetarea disciplinară şi evaluarea prealabilă (15 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – avocat, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea, Rectorul Universităţii Ecologice din Bucureşti)
2. Regimul juridic al cheltuielilor privind formarea profesională (16 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – avocat, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea, Rectorul Universităţii Ecologice din Bucureşti)

VII. Arbitrajul comercial
1.Regulile de procedură arbitrală – aplicaţii practice (7 decembrie 2009, interval orar 16,00-20,00 – lector dr. Radu Bobei, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României)
2. Practica arbitrală română în materia contractelor comerciale (I) (14 decembrie 2009, interval orar 16,00-20,00 – lector dr. Radu Bobei, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României)
3. Practica arbitrală română în materia contractelor comerciale (II) (18 decembrie 2009, interval orar 16,00-20,00 – lector dr. Radu Bobei, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României)

VIII. Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
1. Confidenţialitatea, secretul profesional şi conflictul de interese în exercitarea profesiei de avocat (4 decembrie 2009, interval orar 14,00-18,00 – lector Ştefan Naubauer, directorul executiv adjunct al I.N.P.P.A., avocat – Baroul Bucureşti)
2. Exercitarea profesiei de avocat într-un stat membru al Uniunii Europene – sistem normativ şi instituţional (8 decembrie 2009, interval orar 16,00-20,00 – prof. univ. dr. Augustin Fuerea)
3. Exercitarea de către avocat a profesiei de mediator (17 decembrie 2009, interval orar 16,00-20,00 – lector Ştefan Naubauer, directorul executiv adjunct al I.N.P.P.A., avocat – Baroul Bucureşti)

Această activitate este atestată de I.N.P.P.A. prin eliberarea de certificate de participare, cu precizarea numărului de ore de pregătire profesională continuă şi a specializării pentru care a optat fiecare avocat.
Participarea la fiecare seminar (dezbatere) se face în limita a maxim 30 de locuri, în funcţie de ordinea în care avocaţii definitivi se înscriu la specializarea pentru care optează şi depun dovada achitării taxei de participare la secretariatul I.N.P.P.A., însoţită de o copie a legitimaţiei de avocat.
Taxa de participare la fiecare seminar este de 100 lei şi se plăteşte în contul I.N.P.P.A. nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea.

Înscrierile se fac la sediul central al I.N.P.P.A. din Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4 sau on-line, la adresa de e-mail office@inppa.ro