Decizia 53

Consiliul de Conducere al Baroului Vrancea decide
Art.1 Stabilirea următoarelor taxe, după cum urmează:

  1. înscrierea la examenul de intrare în avocatură ca avocat stagiar şi definitiv – 1 000 lei
  2. înscrierea în barou a avocaţilor admişi la examenul de intrare ca avocat stagiar – 1 000 lei, avocat definitiv – 1 500 lei
  3. înscrierea la examenul de definitivare în profesie – 1 000 lei
  4. înscrierea în tabloul avocaţilor a celor excluşi pentru neplata taxelor profesionale – 1 500 lei
  5. reînscrierea în tabloul avocaţilor a celor incompatibili – 1 500 lei
  6. taxa de transfer – 2 000 lei
  7. taxa înfiinţare sediu secundar pe raza judeţului Vrancea – 2 500 lei
  8. taxa pentru activităţi de secretariat – 10 lei şi jurisdicţionale – 50 lei.

Art.2 Prevederile prezenzei decizii intră în vigoare de la data de 1 mai 2009.

Fişiere:
(PDF) Decizia 53