Hotărârea nr. 612

în baza dispoziţiilor art.57 alin.(3) şi art.61 lit. h) din Lege şi ale art.85 alin.(2) şi art.314 lit. a), teza I-a din Statulul profesiei de avocat Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România hotărăşte:
Art.1 – (1) În aplicarea dispoziţiilor art.57 alin.(3) şi art.61 lit. h) din Lege, barourile sunt obligate să vireze lunar la U.N.B.R. sumele datorate la formarea bugetului U.N.B.R. indiferent dacă au fost încasate sau nu de la avocaţi;
Art.1 – (2) Cuantumul acestor sume la formarea bugetului U.N.B.R. îl reprezintă echivalentul în lei, la cursul BNR de la data plăţii, a sumei de 3 euro pentru avocaţii definitivi şi de 2 euro pentru avocaţii stagiari, prevedere stabilită de Congresul Avocaţilor din iunie 2001.
Art.1 – (3) Calculul sumelor datorate lunar la U.N.B.R. se va face prin înmulţirea numărului de avocaţi definitivi din barou cu 3 euro şi respectiv a numărului avocaţilor stagiari cu 2 euro. Se va lua în calcul doar numărul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, prin deducerea numărului avocaţilor suspendaţi din exerciţiul profesiei, dispoziţiile art.222 din Statut aplicându-se în mod corespunzător.
Art.2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 septembrie 2009.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică barourilor şi se publică pe website-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro).

Fişiere:
(PDF) Hotarare 612