Comunicarea Consiliului C.A.A. nr. 295 / 01 Iulie 2020