Secretariat și Resurse umane

Adresa: Focşani, Strada Cuza Vodă nr. 6, cod 620034, judeţul Vrancea

Telefon: 0337 401 830

Departamentul  Secretariat

Costache Anca Catalina – Secretara

Departamentul  Resurse Umane

Ciortan Luminiţa – Referent resurse umane

Email:
baroulvrancea@yahoo.com
barou.vrancea@gmail.com