Despre Filiala Vrancea

Scurt istoric

Despre Filiala Vrancea a C.A.A. Identitate Filiala Vrancea a CAA funcționează în cadrul Casei de Asigurări a Avocaților, pe lângă Baroul Vrancea, începând cu anul 2000. Este entitate de interes public, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, cu buget și … Citeşte mai multe >

Consiliul de administratie

Presedinte – av. PREPELITA Petria Consilier – av. COMAN Amelia Roxana Consilier – av. TUDORACHE Oana Adriana

Organigrama filialei

Organigrama filialei Vrancea

Comisia de cenzori

Av. Bitca Ileana – Membru Av. Istudor Vasile – Membru Av. Tugui Ana – Membru