Cuantumul contribuţiei pentru anul 2018

Conform Hot. Nr. 295 din 9 Decembrie 2017

Avocați Stagiari

Venit Brut lunar din profesie Cota de Contribuție
până la 723 lei 80 lei
724 - 12750 lei 11% din venitul brut
peste 12750 lei 1 403 lei

Avocați Definitivi

Venit Brut lunar din profesie Cota de Contribuție
până la 2723 lei 300 lei
2724 - 12750 lei 11% din venitul brut
peste 12750 lei 1 403 lei