Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr.14 / 1-2.09.2023

Se aproba modelul-tip de adeverinta ce va fi emis de filialele CAA, asa cum este
previzut in anexa la prezenta hotarare