Hotărârea Consiliului U.N.B.R nr. 228/10 decembrie 2021

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 228/10 decembrie 2021 privind cuantumul cotei de contribuție lunara a avocaților la sistemul C.A.A. Pentru anul 2022 cota de contribuţie de va fi de 12% din venituri. Se stabileşte valoarea contribuției minime pentru avocații definitivi la 368 lei (80 lei pentru avocații stagiari) și valoarea contribuției maxime la 1.840 lei (atât pentru avocații stagiari cât și pentru cei definitivi).