Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 302/9-10 decembrie 2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 302 din 9-10 decembrie 2022 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A. – nivelul pentru anul 2023 – 1%