Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 405 din 8 decembrie 2018

Hotărârea nr. 405 din 8 decembrie 2018 privind venitul de referință (in cuantum de 2.640 lei) utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale, începând cu 01.01.2019.