Convocator

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR

– FILIALA VRANCEA –

Aduce la cunostinta membrilor sai ca la data de 16 martie 2012, ora 13, la sediul Tribunalului Vrancea, va avea loc

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

    1. Raportul de activitate pe perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 al C.A.A. – Filiala Vrancea;
    2. Raportul de audit incheiat la data de 31.12.2011;
    3. Proiectul de buget pe anul 2012;
    4. Diverse.