Decizia nr. 56

Consiliul de Conducere al Baroului Vrancea

D E C I D E :
Art.l. Incepand cu data de 01 decembrie 2012 domnul av. Mihail Mihai este suspendat din profesia de avocat pana la lichidarea integrala a debitelor.
Art.2. Tot cu data de 01 decembrie 2012 susnumitul este radiat de pe Tabloul avocatilor in activitate si inscris pe Tabloul avocatilor suspendatai al Baroului Vrancea.
Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de compartimentul financiar-contabil-si secretariat si comunicate : Serviciului de Asistenta Judiciaria al Baroului Vrancea, CAA.- Filiala Vrancea, Judecatoriilor Focsani, Panciu, Adjud, Galati, Tecuci, Tirgu Bujor si Liesti, Tribunalului Vrancea si Galati, Curtii de Apel Galati, Parchetelor de pe langa Tribunalul Vrancea si Galati si Judecatoriile Focsani, Panciu, Adjud, Galati, Tecuci, Tirgu Bujor si Liesti.

Fişiere:
(PDF)Decizia nr. 56