Proiecte de Hotarâri ale Consiliului UNBR

Din dispozitia domnului Presedinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea va prezentam urmatoarele materiale CAA care vor fi supuse dezbaterii in vederea luarii masurilor ce se impun, in sedinta Consiliului UNBR din 15 – 16 decembrie 2012.

Fişiere:
(DOC)Proiect de Hotarare a Consiliului UNBR privind cuantumul ajutorului de deces
(DOC)Proiect de Hotarare a Consiliului UNBR privind cuantumul şi modul de calcul al unor indemnizaţii şi ajutoare de asigurări sociale prevăzute de Statutul CAA
(DOC)Proiect de Hotarare a Consiliului UNBR privind nivelul punctajului maxim de pensie
(DOC)Proiect de Hotarare a Consiliului UNBR privind specializarea fondurilor sistemului de pensii şi asigurări al avocaţilor