HOTĂRÂREA Nr. 713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut), Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 29 iunie 2013, a dezbătut şi a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2013 şi a adoptat următoarea hotărâre

Fişiere:
(IMG)HOTARAREA_713