Decizia nr. 22

Consiliul de Conducere al Baroului Vrancea

Avand in vedere faptul ca doamna avocat Cristea Marinela si-a achitat taxele profesionale si taxa de reinscriere pe Tabloul Avocatilor in activitate al Baroului Vrancea.
In baza Legii 51/1995 cu modificarile ulterioare, a Statutului profesiei de avocat si a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania,

DECIDE:

Art.1 Se anuleaza decizia nr.17 din 01.03.2013, de suspendare din profesia de avocat pentru neplata taxelor profesionale, incepand cu data de 21.03.2013, a doamnei av.Cristea Marinela.
Art.2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de compartimentul financiar-contabil si secretariat.

Fişiere:
(IMG)Decizia nr. 22