Hotărârea nr. 620

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare UNBR),
întrunit în şedinţa din 10 octombrie 2009 a luat în examinare problematica soluţionării
cererilor de înscriere în barou formulate de persoanele care au fost primite în profesia
de avocat în baza deciziilor de primire în profesia de avocat emise de Consiliul Uniunii
Avocaţilor din România (în continuare UAR) ori Consiliul UNBR, de la înfiinţarea UAR
(în prezent UNBR) până la modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat prin Legea nr. 255/2004.

Fişiere:
(PDF) Hotărârea nr. 620