Regulamentul de organizare a Adunarii Generale Ordinare a Avocatilor din Baroul Vrancea